معایب انرژی های فسیلی

مزايا:

 

نيروگاه‌هاي نفتي مي‌توانند در زمان بسيار كوتاهي شروع به كار کنند. به عبارت ديگر زمان راه اندازي آن‌ها کوتاه است. همچنين زمان ساخت آن‌ها كم است. توان توليدي آن‌ها نيز بسيار زياد است.

 

 

 

 

 

بازده اين نوع نيروگاه‌ها شبيه نيروگاه‌هاي زغال سنگي است.

 

معايب و مضرات نفت:

 

نفت سوختي تجديدناپذير است، همچنين قيمت نفت در حال افزايش بوده و نيروگاه‌هايي كه با نفت كار مي‌کنند بسيار گران و پرهزينه هستند. نفت همانند ساير سوخت‌هاي فسيلي محيط زيست را آلوده مي‌کند. در نهايت مي‌توان گفت كه توليد برق توسط نفت بسيار گران بوده و تا زماني كه منابع ديگر توليد انرژي برق وجود دارد استفاده از آن نادرست است.

 

 

 

نفت و محيط زيست:

 

نفت محيط زيست را آلوده مي‌کند و مصرف آن اثرات منفي بر محيط زيست برجا ميگذارد. گازهاي حاصل از سوختن نفت (مثل دي اكسيد سولفور) باعث باران اسيدي مي‌شوند. در ضمن دي اكسيد كربن حاصل از آن باعث افزايش اثر گلخانه‌اي مي‌شود. گاهي مواقع حمل و نقل نفت باعث آلودگي محيط زيست مي‌شود (مثل غرق شدن كشتي‌‌هاي نفتكش در دريا يا واژگون شدن تانكرهاي نفتي).