در این مطلب به برسی لوله و اتصالات پوش فیت می پردازیم. 

سیستم فاضلابی پوش فیت. آخرین نسل لوله های فاضلابی روز دنیا که چند سال است که به کشورمان  ایران وارد شده است است  و در جاهای مختلف مخصوصا ساختمان های بلند و برج های تجاری ومسکونی  اجرا میشود این سیستم دارای بهترین بازدهی برای ساختمان های بلند مرتبه بوده و باید با روشهای خاصی بکار گرفته و نصب شوند